ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ЗАПИСВАНЕ

Записване на нов ученик в Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”

1. Декларация за записване. 
Декларацията може да се изтегли от линка по-долу, да се попълни и да се изпрати с имейл на училищния имейл адрес: 
info@bgschool.nl
Оригиналът се предава в училището на администрацията. 

bgschool.nl/files/file/Adm_Docs/Deklaracia-Zapisvane_BG.pdf

Декларация за записване може да се получи и попълни и в училището /по изключение/. 
Нови ученици се приемат до края на първия учебен срок. В случай че се прехвърлят от друго българско училище в чужбина или от училище в България, е възможно изключение от това правило. 

Декларация във връзка с използването на лични данни, фото и видеоматериали за рекламни цели на училището. Подписва се от двамата родители/ настойници на ученика. Може да се изтегли от линка по-долу и се предава заедно с горната декларация в училището на администрацията. 

http://bgschool.nl/userfiles/154.pdf 

2. Първото занятие е пробно и необвързващо. Всеки ученик може да посети пробно, безплатно и необвързващо занятие. То се планира предварително с администрацията. 
 
3. Информационна среща с родителите. Провежда се преди първото занятие.
Администрацията/родител от УС запознава родителите с организацията и структурата на училището. 



Учебна такса


1. Такса за учебната година: заплаща се цялата сума наведнъж или на два пъти - до края на месец септември и до края на месец февруари.
Второ дете от семейството получава 20% отстъпка от таксата.

2. Евентуални единични посещения - 20 евро/учебно занятия. Посещението предварително се уточнява с администрацията. 

3. Заявление за намалена такса. Предвидена е възможност социално слаби семейства да заплащат намалена учебна такса. Процедурата за кандидатстване е описана в Правилник за намалена учебна такса.

4. Заплащането на учебната такса се осъществява по банков път на банковата сметка на Училищното сдружение "Св.Св.Кирил и Методий":

ING Bank 4639387
IBAN: NL78 INGB 0004 6393 87 
BIC: INGBNL2A  
t.n.v. Vereniging H.H. Cyrillus en Methodius
(отбележeте име и клас/група на ученика).