ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ЗА НАС

Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Нидерландия предлага обучение по български език и литература, история и география на България за деца от 4 до 18 години, които живеят в Нидерландия. Обучението в училището е лицензирано от Министерство на образованието и науката и издадените от училището удостоверения за завършен клас се признават в България.

Учебната програма на Българско училище „Св.Св.Кирил и Методий“ не замества общообразователната програма на местните училища.

Учениците се разпределят в следните групи: подготвителна група (4-5 години), предучилищна група (5-7 години) и по класове в зависимост от възрастта и степента на владеене на български език.

Училището приема деца през цялата учебна година.

Учебните програми са разработени в съответствие с адаптираните учебни програми на МОН за обучение по български език в чужбина.

Детето е поставено винаги в центъра на учебния процес. Поради различията в степента на владеене на езика в рамките на една група, вниманието е насочено върху индивидуалния прогрес и нужди на всяко дете.

Методите на обучение са съобразени с особеностите на всяка възрастова група, като се прилага индивидуален подход, съобразен с езиковата среда на детето. Използват се модерни, интересни и забавни образователни методи. Особено внимание се отделя на мотивирането чрез групова и самостоятелна работа по проекти, представянето им пред съученици и родители, взаимопомощ и насърчаване на детската инициативност. Подготовката на домашната работа представлява важен елемент в овладяването на учебния материал, за което родителите и преподавателите работят в тясно сътрудничество.

Използват се учебници и учебни помагала на български издателства, одобрени от МОН.
Учебните занятия се провеждат в събота съгласно училищен календар. Междучасията са чудесна възможност за децата да се опознаят, да общуват и играят заедно на български език.

Тържествата и честванията на български празници са неразделна част от живота в училището. Деца, родители, учители и гости празнуват заедно Коледа и 24. май. В работилниците за сурвачки и мартеници децата се запознават с богатството, красотата и уникалността на българските традиции.