ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Учебните програми са разработени в съответствие с учебните програми на МОН за обучение по български език и литератута, история и география на България в българските училища в чужбина.

Използват се учебници и учебни помагала на български издателства, одобрени от МОН.