ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ИСТОРИЯ

Българското училище «Св. Св. Кирил и Методий» е създадено през 2006 година от родолюбиви и ентусиазирани родители в отговор на осъзнатата нужда от структурирано и систематично обучение по български език и литература, история, география, култура и традиции на България за деца, които живеят в Нидерландия.
През 2006 г. училището отваря врати и посреща своите първи ученици. От 2006 до 2009 г. се използват помещения, предоставени безвъзмездно от фондация ICDI в историческа сграда, намираща се в центъра на Лайден. От 2009 до началото на 2012г. училището се помещaва в сграда на квартален център Де Коой в Лайден, а от март 2012г. до юни 2018г. - в сградата на начално училище Де Звалув, Лайден.
От септември 2018 г. училището се премества в град Хага и се помещава в сградата на Basisschool De Vuurvlinder, град Хага.

 

Училището възниква като неформално доброволно сдружение на родители, обединени от общата цел да предоставят възможност на своите деца за изучаване на български език, история и култура, макар и далеч от България. През 2009 година сдружението е регистрирано според холандския закон като сдружение с идеална цел и пълни права с номер 27342123.
С писмо на МОН от 24.07.2009г., обучението в училището е признато официално от МОН и издадените от училището удостоверения за завършен клас се признават при завръщане в България. Ние сме първото училище в Нидерландия с такъв лиценз. 

 

МИСИЯ

Да даде възможност на деца и възрастни, живеещи в Нидерландия да изучават български език и да изградят основа за разбиране на литературата, историята, културата и традициите на България.
Училището се стреми да прилага методи на обучение, които стимулират толерантност, инициативност и самостоятелност.
Целта на училището е да обхваща все по-голям брой ученици в систематизирано обучение, в което се прилагат принципите на достъпност, равнопоставеност и взаимопомощ и в което се подпомага интегрирането в обществото и мобилността на учениците.