ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Свободнa работнa позиция

 

От 01.06.2021 г. училището обявява свободнa работнa позиция за:

 

Директор на училището

 

Изисквания към кандидатите

 

1. Образование: Образователна университетска степен - Магистър, с професионална квалификация Учител /педагогическа квалификация/   

2. Познаване на нормативната база на МОН за БУЧ   

3. Професионален опит в образователната система, по-специално в БУЧ  

4. Дигитални умения и онлайн преподаване     

5. Чужд език – Нидерландски език и/или Английски език, В2

 

Документи за кандидатстване: кратко мотивационно писмо, актуално CV и копие диплома /PDF файлове/

 

Срок за кандидатстване: 05.04.2021 вкл.

 

За контакт - изпращане на посочените по-горе документи /PDF файлове/ на имейл:

 

Email: info@bgschool.nl

 

 

Среща и интервю ще се провеждат само с одобрените по документи кандидати.

Свободнa работнa позиция