ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Информация за онлайн учебни занятия

 

Съгласно официалните мерки в Нидерландия за училищата Българското училище преминава към онлайн обучение от 09.01.2021.

Актуална информация за Онлайн обучението в училището до следваща промяна за училищата.

По дни, групи и класове:

 

16.01. - онлайн всички групи и класове

23.01. - онлайн всички групи и класове

30.01. - онлайн всички групи и класове

06.02. - онлайн всички групи и класове

13.02. - ще ви информираме допълнително.

 

 

Учениците над 12. г. също спазват 1,5 м дистанция - при завръщане в училище или на обществени места.

 

Във връзка с е-учебните занятия учителите изпращат по-подробна информация на родителите от своя клас.

При промени своевременно ще предоставим с имейли актуална информация за вида учебни занятия съгласно официалните здравни мерки и насоки.


20.01.2021

Информация за онлайн учебни занятия