ROUTEBESCHRIJVING

ADRES

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

 

TELEFOON

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

bg
Slide 1
De school

De Bulgaarse school "St. Cyrilles &St. Methodius" Nederland, biedt onderwijs in de Bulgaarse taal en literatuur, geschiedenis en aardrijkskunde van Bulgarije voor kinderen in de leeftijd tussen 3 en 18 jaar, die woonachtig zijn in Nederland. Het onderwijs op de school is erkend door het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (MOW) en de uitgereikte certificaten en diploma's zijn erkend in Bulgarije.

Het onderwijs programma van de school "St. Cyrilles &St. Methodius" vervangt op generlei wijze het programma binnen het reguliere onderwijs van de plaatselijke scholen.

Op dit moment zijn de kinderen tussen 3 en 18 jaar ingedeeld in de volgende groepen:
·         peuterspeelzaal (3-5jr)
·         voorschoolse groep (5-7jr)
·         vanaf de eerste t/m de zevende klas, afhankelijk van de leeftijd van het kind en zijn beheersing van de Bulgaarse taal.
 
De school laat tijdens het gehele schooljaar kinderen toe.

Het onderwijskundig programma is ontwikkeld in overeenstemming met de door het Bulgaarse MOJW ontwikkelde programma's voor onderwijs van de Bulgaarse taal in het buitenland.

Het kind staat altijd centraal binnen het leerproces. Doordat er verschil bestaat in het niveau waarin kinderen binnen een en dezelfde groep de Bulgaarse taal beheersen, wordt het leerproces gericht op het individu middels een persoonlijke benadering.

Het onderwijs is aangepast aan de bijzonderheden van iedere leeftijdsgroep  waarbij de individuele benadering centraal staat. Er worden moderne, interessante en prikkelende onderwijsmethodes toegepast. Bijzondere aandacht wordt besteedt aan de motivatie van de kinderen middels afwisselende groeps- en individuele projecten en het geven van presentatie aan medescholieren en ouders, wat op z'n beurt de wederzijdse hulp en het initiatief van de kinderen stimuleert.

Het huiswerk vormt een belangrijk element voor de beheersing van de Bulgaarse taal. Hiervoor werken ouders en leerkrachten nauw samen.

Er worden leerboeken en hulpmiddelen van diverse Bulgaarse uitgevers gebruikt, die allen goedgekeurd zijn door het Bulgaarse MOW.

De lessen vinden plaats op de zaterdagen, conform een van tevoren vastgestelde planning. De pauzes vormen een uitstekende gelegenheid voor de kinderen om onderling kennis te maken, contact te leggen en samen te spelen. Hierbij is de Bulgaarse taal hun gemeenschappelijk raakvlak.

De feestdagen en vieringen van Bulgaarse feestdagen zijn een onafscheidelijk onderdeel van het leven op de school.  Kinderen, ouders, leerkracht, vrienden en gasten vieren samen Kerst en de dag van de Cyrillische schrift en cultuur. Tijdens het feest ter afsluiting van het schooljaar viert iedereen samen de in dat jaar bereikte resultaten. Tijdens de workshops voor 'surovachki' en 'martenizi', respectievelijk de Bulgaarse symbolen voor Kerst en het aantreden van de lente, maken de kinderen kennis met het rijkdom, de schoonheid en de uniciteit van de Bulgaarse tradities.

Leerkrachten

 

Desislava Pesheva

Veska Ilieva

Ralitsa Kozueva

Filiz Ahmedova

Aneta Bozikova

Emilia Traykova

Arieta Semerdjieva

Eva Ahmedova

Veronika Bikova

Mariana Urumova

Vania Marinova