ROUTEBESCHRIJVING

ADRES

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

 

TELEFOON

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

bg
Slide 1


Organisatie en structuur. Organen van bestuur.


De Bulgaarse school "St. Cyrilles &St. Methodius" in Nederland wordt geleid door een ideële vereniging met volledige bevoegdheden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  onder het  nummer 27342123. De leden van de vereniging zijn de ouders/voogden van de kinderen die ingeschreven staan bij de school. Een organisatie of privé persoon kan als erelid worden benoemd indien deze een buitengewone bijdrage levert aan de vereniging.

Het hoogste orgaan van bestuur van de vereniging is de algemene leden vergadering die minimaal één keer jaarlijks bijeen komt. De algemene leden vergadering kiest een raad van bestuur, die op vrijwillige basis de activiteiten van de vereniging leidt. De directeur van de school leidt alle leeractiviteiten en beantwoordt alle vragen die verband houden met het leerproces. De vereniging wordt gefinancierd door lidmaatschappen en lesgelden, subsidies en projecten, even als door schenkingen door organisaties en privé personen.

 

De vereniging en de door haar geleidde school staan neutrale ten opzichte van politieke, religieuze, etnische en ras verschillen.

Naast het bestuur en de leiding van de school, stelt de vereniging zich tot doel om de Bulgaarse cultuur en tradities in Nederland bekend te maken.

De vereniging is lid van de Associatie van Bulgaarse scholen in het buitenland.

 

Geschiedenis

De Bulgaarse school "St. Cyrilles &St. Methodius" is opgericht in 2006 door ijverige en enthousiaste ouders als antwoord op de behoefte van kinderen woonachtig in Nederland aan gestructureerd en volgens duidelijke systematiek onderwijs van de Bulgaarse taal, literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde, cultuur en de Bulgaarse tradities.

In 2006 gingen de deuren van de school voor het eerst open om de eerste leerlingen te verwelkomen. Tussen 2006 en 2009 werden de ruimtes van een historisch gebouw in het centrum van Leiden gebruikt. Deze werden door de stichting ICDI kosteloos ter beschikking gesteld. Vanaf 2009 tot begin 2012 zetelde de school in buurtcentrum "De Kooi" te Leiden. De  Bulgaarse school is inmiddels gegroeid en heeft haar onderkomen gevonden in de basisschool “De Vuurvlinder” in Den Haag.

 

De school is ontstaan als een informele, vrijwillige vereniging van ouders, verenigd door hun gemeenschappelijke doel om hun kinderen de gelegenheid te bieden om Bulgaarse taal, geschiedenis en cultuur te leren, al is het op afstand van Bulgarije.

In 2009 is de vereniging geregistreerd conform de Nederlandse wet als een Ideële vereniging met volledige bevoegdheid onder KvK nr. 27342123.

Middels het schrijven van het Ministerie van onderwijs, jeugd en wetenschap (MOJW), dd. 24.07.2009, is het onderwijs binnen de school erkend door MOJW en de door de school uitgegeven certificaten voor afgeronde schooljaren worden erkend door het Bulgaarse schoolsysteem bij terugkeer in Bulgarije.

 

Missie

De kans geven aan kinderen en volwassenen, woonachtig in Nederland om de Bulgaarse taal te leren en om een basis op te bouwen om de Bulgaarse literatuur, geschiedenis, cultuur en tradities te begrijpen. De school streeft ernaar om onderwijskundige methoden toe te passen, welke in lijn zijn met de levensvisie en overtuigingen van de leerlingen en die het initiatief en de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleren.

Het doel van de school is om een groeiend aantal leerlingen te betrekken bij een gesystematiseerde wijze van onderwijs, dat volgens de principes gegeven wordt van toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijdse hulp en middels welke de integratie van de leerlingen in de maatschappij wordt bevordert en hun mobiliteit wordt gestimuleerd.

 

Raad van Bestuur:

Maria Spirova, Voorzitter

Adam Nichols, Penningmeester

Gergana Avramova, Secretaris

Ekaterina Rashkova Herbrand

Greta Andreeva

Radoslava Koleva

 
 

Directie:

 

Arieta Semerdjieva, Directeur

Eva Ahmedova, Adjunct directeur

 

Leerkrachten

De namen van om onze leerkrachten vind u onder het kopje "De School".

ANBI informatie:
Gegevens Bulgaarse school
Statuten van een vereniging
Financieel overzicht 2013
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2013-2014 in het Bulgaars