ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Информация за учебни занятия

 
Учебни занятия в Българското училище
 

От 06.03.2021 всички групи и класове ще имат учебни занятия присъствено в училище по актуалната Дневна програма на учебни занятия в училище и при спазване на официалните мерки при Ковид за училищата.

Здравни насоки за училищата в Нидерландия след 08-02-2021: 

bgschool.nl/files/Richtlijnen v_a_ 08-02-21_NL_BG.pdf


01.03.2021
Информация за учебни занятия