ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Записване на нови ученици за учебната 2019-2020 година

 Училището приема ученици през цялата учебна година.

Информация за записване в училището:

1. Детето трябва да е навършило/ да навършва 4 г. в годината на записване в училището.
2. Родителите/настойниците попълват декларация за записване, която се подава лично.
3. Всеки родител може да доведе детето си на пробно безплатно занятие, като предварително ни информира за посещението си.

За въпроси и записване в училището ни пишете на имейл адрес: info@bgschool.nl


Записване на нови ученици за учебната 2019-2020 година