ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по литература в шести клас

 1. Учебници и учебни помагала. 

В обучението по литература в шести клас се използва учебникът по литература за 6. клас на издателство „Просвета”.

Учебният материал е разпределен в следните основни тематични раздела: ЧОВЕКЪТ И ФАНТАЗИЯТА, ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ, ЧОВЕКЪТ И РЕАЛНОСТТА, ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО, ЧОВЕКЪТ В БЪЛГАРСКИЯ СВЯТ.

 

 1. Разпределение на учебното съдържание.  

Учебникът по литература за 6. клас съдържа достъпни по обем и съдържание литературни произведения от българската и световна литературна класика – разкази, откъси от романи и повести, басни, стихотворения, литературни приказки. Основните теми за нови знания се изучават с творби на български и световни писатели класици -  Елин Пелин, Михаил Енде, О.Уайлд, Йордан Йовков, Лафонтен, Марк Твен, Ханс Кристиан Андерсен,  П. Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов.

 

 1. Цели на обучението.

Чрез обучението по литература в шести клас се цели:

- развиване и поддържане на интереса към художествената литература.

- способност за възприемане и разбиране на художествени произведения, по-нататъшно изучаване на основни теоретични литературни понятия, разпознаване на художествените средства, съобразено с възрастта на децата.

- развиване на познавателните интереси и творческите способности.

- изграждане на представа за общочовешките нравствени норми и формиране на  съзнание за тяхната непреходност.

-  развиване на  познанията  за композционните части на устен и писмен

текст и тяхната функция за формиране на цялостния му смисъл:

 

     4. Очаквани резултати.

В резултат на обучението по литература в шести клас се очаква децата:

 • Да  осмислят основните ценности на националната общност и да ги откриват  в изучаваните произведения.
 • Да създават текстове в писмена форма – сбит и подробен преразказ на приказка, басня, разказ, откъс от роман.
 • Да разсъждават по въпрос, свързан с житейски проблем според интересите си.
 • Да развиват умения за характеризиране на литературен герой.
 • Да четат с удоволствие и разбиране литературни произведения от българската и световната литература.
 • Да осъзнават основните принципи на общочовешката морална система.
 • Да познават основните литературни жанрове и тяхната специфика.
 • Да разговарят за изучавани или самостоятелно четени творби, като споделят
 • читателските си впечатления.