ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по родна реч за детската занималня

1. Общи сведения за учебното пособие.

 

Книжките „Родна реч“ за първа и втора група от поредицата „Моливко” на издателство „Слово” са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание. Те са богато илюстрирани и позволяват на родителя да се включи адекватно в подготовката на детето по роден език. Поредицата залага на технологията на непреднамереното общуване в игрова ситуация. Книжката не е учебник, а пособие предназначено за общуване. Моливко е наблюдател, организатор на общуването, събеседник. В края на всяка книжка е поместен списък с уменията, които се очаква детето да придобие след обучението си, както и схема за проверка на новите знания.

 

2. Разпределение на учебното съдържание.

 

Разпределението на уроците и за двете групи е направено така, че да не се съкращава изкуствено от материала по родна реч. Много важна е ролята и на родителя, защото част от уроците са разпределени за домашна работа и не бива да се пренебрегват. Водещи похвати в работата на учителя са беседата и разказите по картинки, игрите с думи, театрализираните игри. При изготвянето на учебния план е търсен баланс между уроците за нови знания и умения, времето за тяхното затвърждаване, творческите занимания, както и времето за игра и личностна изявя на децата в часовете. Учебното съдържание е разпределено в няколко тематични кръга:

 

  • теми, свързани с българския празничен календар: Коледа, Нова година, Баба Марта, Мама, Великден;
  • теми, свързани със сезонните промени: Есен, Зима, Пролет, Лято;
  • теми, близки до ежедневието на децата: Играчките, Влакче, Превозните средства, Професиите, Дом и семйство, Кога;
  • художествени произведения и театрализирани игри: Врабче, Зайче, Приказка за питката, Дядо и ряпа, Дружбата в гората, Приказките.

 

3. Цели на обучението по Родна реч, програмна система Моливко.

Предвид разнородния характер на групите към Детската занималня, заложените всяка година цели в програмата се налага да бъдат ревизирани. Често в групите влизат деца, чиито ниво на български не отговаря на възрастовата група, в която са записани. Освен че се работи с деца в различна възрастова група, те имат различия и в степента, в която разбират и отговарят на български. Затова не е възможно да следваме механично препоръките за целите и очакваните резултати за определена възрастова група според българските образователни стандарти. В нашите условия реално може да стремим към:
-        приобщаването на деца, които Не говорят и Не разбират български към игрите и заниманията на групата;

-  усвояването на основни думи, необходими за общуване в ежедневни ситуации от деца „Разбиращи“ български език, но които по една или друга причина не го говорят у дома..