ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Вакантна позиция за преподавател по Български език и Литература


Българското училище "Св. Св. Кирил и Методий" търси да назначи учител с педагогическа квалификация. Задължително изискване за заемане на длъжността е притежание на диплома за начална и предучилищна педагогика, българска филология или хуманитарни специалности. Работно време - в събота съгласно Училищен календар. Кандидатите могат да изпращат професионална автобиография и копие от дипломата си на info@bgschool.nl