ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

Basisschool Dе Zwaluw

Antоinette Kleynstraat 8

2331 DV Leiden

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
 

ПЪТЕВОДИТЕЛ


Адрес:

De Vuurvlinder
Diamanthorst 10
2592GH Den Haag

 
Новата локация на училището е леснодостъпна с личен и с обществен транспорт.
За планиране на пътуването с обществен  транспорт можете да използвате следния сайт.