ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Работно време на библиотеката - всяко първо занятие от месеца

Училищната библиотека е на разположение на своите читатели всяко първо занятие от месеца.

РАБОТНО ВРЕМЕ: 13.30 - 14.15 часа.