ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ЗАПИСВАНЕ

Записване  на нов ученик в Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”

1. Анкета. Родителите попълват анкета относно езиковата среда на бъдещия ученик и познанията му по български език, за да бъде разпределен в подходяща група. Анкетата се изпраща предварително на посочения в нея адрес.

2. Пробно занятие. В отговор администрацията кани потенциалния ученик на пробно, безплатно и необвързващо занятие. То се планира предварително с преподавателите.

3. Информационна среща с родителите. Тя се провежда паралелно с пробното занятие. Администрацията запознава родителите с организацията и структурата на училището, предоставя информационен пакет от документи. (При необходимост се организира индивидуална среща между преподавателя и родителите.)

4. Декларация за записване. Тя се получава по време на информационната среща и се попълва след пробното занятие. Нови ученици се приемат по всяко време на годината!

Учебна такса

1. Първото занимание за всяко новодошло дете е безплатно и необвързващо.

2. Таксата за учебната година се плаща предварително или на 2 пъти, до края на месец септември и до края на месец февруари.

Второ дете от семейството получава 20 % отстъпка от таксата.

3. Евентуални единични посещения се заплащат по 20 (двадесет) евро, като предварително се уточнява с преподавателите и администрацията. 

4. Заявление за намалена такса. Предвидена е възможност социално слаби семейства да заплащат намалена учебна такса. Процедурата за кандидатстване е описана в  Правилник за намалена учебна такса.


5. Внасянето на сумите се осъществява по банков път по сметка na ING Bank 4639387 
IBAN: NL78 INGB 0004 6393 87  BIC: INGBNL2A  t.n.v. Vereniging H.H. Cyrillus en Methodius (отбележeте името на детето!).

При допълнителни въпроси не се колебайте и позвънете на тел: 06 23 26 27 78.