ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ЕКИП

Педагогическият екип се състои от преподавателите:

Филиз Ахмедова, преподавател в детска градина,преподавател по география
Веска Илиева, помощник-учител в детска градина
Ралица Козуева, преподавател в предучилищна група
Анета Божикова, преподавател по 
български език и литература

Емилия Трайкова, преподавател по български език и литература

Ариета Семерджиева, преподавател по български език и литература
Ева Ахмедова, 
преподавател по български език и литература
Вероника Бикова, преподавател по български език и литература 
Ива Бужашка -преподавател по български език  и литература, преподавател по история
Ваня Маринова, преподавател по българска народна и съвременна детска музика и фолклор, извънкласна дейност
Светла Хаджиева, преподавател по български език и литература