ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

ЕКИП

Педагогическият екип се състои от преподавателите:

Десислава Пешева, преподавател, ПГ
Веска Илиева, помощник-учител, ПГ
Ралица Козуева, преподавател, ПГ
Филиз Ахмедова, преподавател български език и литература
Анета Божикова, преподавател по български език и литература
Емилия Трайкова, преподавател по български език и литература
Ариета Семерджиева, преподавател по български език и литература
Ева Ахмедова, преподавател по български език и литература
Вероника Бикова, преподавател по български език и литература
Мариана Урумова, преподавател по история, география