ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Учебните програми са разработени в съответствие с адаптираните учебни програми на МОН за обучение по български език в чужбина.

Използват се учебници и учебни помагала на различни български издателства, одобрени от МОН.

Програма за предучилищна група:

Програма за предучилищна група

Програма за първи клас:

Програма по български език и литература за първи клас

Програма за втори клас:

Програма по български език за втори клас

Програма по “Околен свят” за втори клас

Програма за трети клас:

Програма по български език и литература за трети клас

Програма за четвърти клас:

Програма по български език за четвърти клас

Програма за шести клас:

Програма по български език за шести клас

Програма по литература за шести клас

Програма по “История и цивилизация” за шести клас

Програма за детска занималня:

Програма по родна реч за детската занималня