ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Информация за новата учебна 2020-2021 година

 


На 12.09.2020г. започва новата учебна година в нашето училище.
Учебните занятия ще се провеждат съгласно официалните насоки за училищата в Нидерландия при условия на Ковид-19.
Обучението ще се провежда присъствено за всички групи и класове на две учебни смени, както следва:
Сутрин: 9.45-13.00 ч. - 6,7,8,9,11 клас
След обяд: 13.45-16.15 ч. - ПГ 1; 13.15-16.15 ч. - ПГ 2; 13.30-17.00ч. - 1,2,3,4,5 клас

На 12.09. ще има редовни учебни занятия. Тази година няма да има официално откриване на учебната година.

Записване на нови ученици:
- С имейл - изпращане на попълнена декларация на имейл адреса на училището.
- В училищния двор - по изключение съгласно насоките при условия на Ковид-19.

Допълнителна информация ще бъде изпратена с имейл до всички родители.
При евентуални промени ще бъде предоставена навременно информация.

С пожелания за успешна и лека учебна година!
Информация за новата учебна 2020-2021 година