ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Свободни работни позиции

 

От 01.09.2020 г. училището обявява свободни работни позиции за:

- Учител БЕЛ 1-4 клас - Предучилищна и начална училищна педагогика, Детски учител

- Учител БЕЛ за прогимназия - Образователна степен: бакалавър, магистър Българска филология, Учител Български език и Литература, Хуманитарни специалности, педагогическа квалификация.

Учител История и География - Образователна степен: бакалавър, магистър История и География на България, Учител История, География, педагогическа квалификация.

Документи за кандидатстване: CV и копие диплома

Работно време - в събота съгласно Училищен календар
Срок за кандидатстване: 10.06.2020

За контакт - изпращане на служебния имейл на CV и копие диплома

Email: info@bgschool.nl

Среща и интервю ще се провеждат само с одобрените по документи кандидати.

Свободни работни позиции