ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

На Добър час през новата учебна 2019-2020 година!


На 7. септември започна новата учебна 2019-2020 година в нашето училище.
С пожелания за успешни учебни занятия и весели училищни празници!
На Добър час през новата учебна 2019-2020 година!