ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Училището на нов адрес

 

От 8 септември 2018 г. Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий” ще провежда учебните занятия в град Хага в сградата на училище De Vuurvlinder на адрес:

 

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592GH Den Haag

 

Новата локация на училището е леснодостъпна с личен и с обществен транспорт.

За планиране на пътуването с обществен  транспорт можете да използвате следния сайт:

https://www.9292.nl/

 

Очакваме ви на новия адрес от 8 септември 2018 г.!