ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Записване на нови ученици за учебната 2018-2019 година

 

Училището приема ученици през цялата учебна година в Детска градина, Предучилищна група и от 1  до 12 клас.

Нашето училище е вписано в Официалния списък на МОН на Република България за българските неделни училища в чужбина. Учениците, получили удостоверения за завършен клас от нашето училище, които ще продължат обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

Информация относно записването на нов ученик:


  1.    Детето трябва да е навършило три години към момента на записване в училището.


  2.    Родителите/настойниците попълват декларация за записване, която се подава лично.

 

 3.  Всяко дете има право на пробно занятие, което е безплатно и необвързващо. Всеки родител може да доведе детето си на пробно занятие, като предварително ни информира за посещението си.

 

За въпроси и записване в училището ни пишете на имейл адрес info@bgschool.nl