ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Втора творческа среща с академик Иванка Денева

 Втора творческа среща на академик Иванка Денева в българското училище «Св. Св. Кирил и Методий» в Лайден, Нидерландия


 

На 28 октомври, в навечерието на един от най - сакралните български духовни празници  – Денят на народните будители, в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Лайден, Нидерландия се проведе творческа среща с академик Иванка Денева. В нея взеха участие деца, учители и родители.
Директорът на училището г-жа Ариета Семерджиева представи творчески портрет на д-р Иванка Денева. Г-жа Семерджиева благодари за повторното ú гостуване, и подчерта, че за 7 години, и авторката, и училището са изминали дълг път – д-р Денева е избрана за академик, а училището продължава да бъде притегателен център на българската общност в Нидерландия.
Иванка Денева е писателка, драматург и литературен критик. Завършила „Българска филология” в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Член на Съюза на учените в България и на Съюза на българските писатели. Защитава дисертационен труд и получава научната степен „доктор”. През 2015 г. Българската академия на науките и изкуствата, присъжда на д-р Иванка Денева званието „академик” „за приноси в изкуството, науката и влиянието в обществото”. Творческите интереси на д-р Иванка Денева са в сферата на романа и разказа, на театралната и литературната критика. Автор е на повест, романите „Жарава” „Кръстопъти и ветрове” и "Енигмата на времето", поетична антология „Светлик на душата”, сборник с новели и разкази, пиеси, публицистика и електронна книга; на рецензии, научни доклади и изследвания за приносите в обществения живот и националните борби на българските възрожденци; за „театъра на прехода” и за ролята на литературното развитие в образованието. Писателката е удостоена с редица почетни номинации и награди. Нейни творби са публикувани в Англия, Германия, страни от Латинска Америка, Италия, САЩ, Турция, Испания, Непал и др. Романът „Жарава”, поетичната антология „Светлик на душата” и сборникът с новели и разкази „Този корав залък – Живот” се нареждат в класаците на едни от най-четените български творби през последните години.
Творческата среща започна с рецитал на поетесата в изпълнение на стихотворенията „Родина”, „Завръщане” и „Човекът говори с тишината” като част от поетичния триптих „България на дедите и децата ни”. В тях присъстващите откриха философското отношение на автора към участта на човека, към света и времето, и усетиха българския дух, който ни крепи през вековете. Литературното четене продължи с откъс от драмата „Паметта на времето”.  Публикуваният през 2016 г от издателство „Български писател” сборник на писателката "Енигмата на времето" включва десет пиеси: „Паметта на времето”, „Копнения”, „Покруса”, „Пансион на края на света”, „Отвъд чертата”, „Аутопсия на мъката”, „Владан и Баша”, „Противостояния”, „Гледецът на Бога” и „Покаяние”.
В края на срещата писателката отговори на въпросите на присъстващите и пожела творческото начало да движи поривите на младите хора във всяка дейност от живота им.

Ева Ахмедова
Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева Втора творческа среща с академик Иванка Денева