ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина»


Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина»

 

На 23.11.2013г. ученици от 5. и 7. клас представиха първите си проекти за тази учебна година по български език и литература на тема «Моята любима българска планина».

Този незбравим учебен час, посветен на красотата и многообразието на българската природа, се превърна и в час по родинознание.

Децата разказаха за любимите си български планини Рила, Стара планина, Средна гора, Родопите, за дивите животни и растенията, за буковите и дъбовите гори, както и за незабравими екскурзии из родните планини. Прекрасните проекти са изработени като рекламни брошури, табла и РР презентации.

Радваме се на успехите и знанията на нашите петокласници и седмокласници!

 

А. Семерджиева

Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина» Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина» Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина» Представяне на проекти на тема «Моята любима българска планина»