ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013


 

Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013

Работен семинар, посветен на Европейския ден на езиковото многообразие бе проведен на 25 септември 2013 г. в Амстердам, организиран от Френския културен институт - Institut français des Pays-Bas, в сътрудничество с Goethe Institut, Instituto Servantes, Instituto Italiano di Cultura, Чешкия център и  Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Лайден, и с подкрепата на Съвета на Европа.

В семинара взеха участие учителите от Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Лайден Мария Ангелова и Ева Ахмедова, които представиха презантация за българската азбука, изготвена от Ариета Семерджиева – директор на българското училище в Лайден. Урокът се проведе на английски и холандски език. На децата бяха раздадени брошури с азбуката ни, нейната транскрипция, както и списък с изрази на български език. По време на обучението учениците се упражняваха да пишат и да произнасят букви и думи на български език. В края на урока всеки един от учениците можеше да напише собственото си име на кирилица.  

Надяваме се тази среща с българската азбука да бъде добър повод за насърчаване интереса към изучаването на българския език като средство за опознаване на нашето културно наследство и за сътрудничество в различни области.

Европейската година на езиците 2001 е организирана съвместно от Съвета на Европа и от Европейския съюз и включва милиони хора от 45 страни. От 2001 г. досега в края на месец септември Европа празнува езиковото разнообразие и насърчаването на изучаване на чужди езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище - 23 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или на малцинствен език. Към тях трябва да се добавят и езиците на гражданите, които произхождат от неевропейски държави и други континенти. Изучаването на чужди езици е средство за междукултурно сътрудничество и разбирателство. Богатото езиково и културното многообразие на Европа трябва да бъдат съхранявани и насърчавани.

Ева Ахмедова
преподавател по български език и литература


 Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013  Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013  Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013  Нашето училище и Европейският ден на езиците 2013